המסורת הפוליטית היהודית - כרך א: סמכות

המסורת הפוליטית היהודית - כרך א: סמכות

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ז - 2007
מילות מפתח: רבנות; כהנים וכהונה; מנהיגות במקרא; תיאולוגיה פוליטית; יהדות ופוליטיקה; מנהיג במקרא; פוליטיקה ויהדות
כרך זה הוא ראשון בסדרה חדשנית בת ארבעה כרכים העוקבת אחר המחשבה הפוליטית של העם היהודי למן המקרא ועד היום.
סדרה זו מציגה את עושרה וגיוונה של המסורת הפוליטית היהודית שלא זכתה עד היום למקומה הראוי במחקר ובתודעה הציבורית, ומזמינה את הקורא לשוב ולעיין במסורת זו מנקודת המבט של השיח הפילוסופי-פוליטי המודרני.
כל כרך כולל מבחר מקורות ראשוניים - מן המקרא, התלמוד וספרות המדרש, מספרות השאלות והתשובות, ההלכה וההגות של ימי הביניים והעת החדשה, ומתוך מאמרים ושאר דברים שבדפוס - שעברו התקנה וההדרה להקלת הקריאה והעיון. למקורות ראשוניים אלו צורפו עיונים ביקורתיים שנכתבו במיוחד על ידי מיטב הפילוסופים, החוקרים והמשפטים בבני זמננו. עיונים אלה ממשיכים את הדיון המצוי במקורות עצמם, ומשוחחים עמם לעיתים מתוך הסכמה ולעיתים תוך מחלוקת, תוך כדי הרחבת הדיון, זיקוקו, והבהרתו לקורא.
הכרך הראשון, "סמכות", עוסק בשאלות היסוד - מי ראוי למשול. אלו טיעונים לביסוס הסמכות השלטונית הוצעו במסורת היהודית למן המקרא ועד להקמת מדינת ישראל? כיצד מתווכחים על טענות אלו וכיצד מגנים עליהם? כיצד מכוננים סמכות לגיטימית?
המקורות עוסקים בסמכות האל, ואחר כך בסמכותם של מלכים, כהנים ונביאים, של חכמים, רבנים וראשי הקהל, של שליטים נוכרים (בגלות) ושל מדינת ישראל.
הכרך מסתיים בדיון בשאלה האם מדינת ישראל המודרנית יכולה להיות הן יהודית והן דמוקרטית.
הכרכים הבאים ידונו בנושאים הבאים: השתייכות, קהילה ופוליטיקה בהיסטוריה. אל הספר
נושא/נושאים: , הגות יהודית
תוכן הספר:
מכון שלום הרטמן

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג