מרדכי מרטין בובר : בסוד שיח - על האדם ועמידתו נוכח ההוויה - ספר ראשון

מרדכי מרטין בובר : בסוד שיח - על האדם ועמידתו נוכח ההוויה - ספר ראשון

מחבר: מרדכי מרטין בובר
שנת ההוצאה: תשי"ט - 1959
מילות מפתח: פילוסופיה
בספר נכללים עיקרי משנתו של בובר בדבר מהות עמידתו ודרכו של האדם בעולם. הוא נדרש לשאלות רבות וביניהן: האם קיומו-הווייתו של אדם היא מתוך דימוי או מתוך יישות, ומה היא משמעות הקיום מתוך אלה? האם יש "שיחה" בין בני-אדם או שמה שנראה כשיחה אינו אלא "פיטומי מלים"? מתי שיחה היא שיחה, ומתי היא דו-שיח אמיתי? מה מקומם של הצמדים אני-אתה ואני-הלז ומתי הם חיוניים? מה הופך בן-אנוש ראוי להיקרא אדם. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה, אתיקה
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
א  ג  ד  ה  ו  ז  יא  יב  יג