כנישתא - מחקרים על בית הכנסת ועולמו - 1

כנישתא - מחקרים על בית הכנסת ועולמו - 1

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"א
מילות מפתח: בתי כנסת עתיקים; בתי כנסת; בתי כנסת קדומים; בית כנסת
קובץ מאמרים על היבטים שונים של עולם בית הכנסת. החלק העברי כולל מאמרים על חובת הזהירות בתפילה
(י' בלידשטיין), על מקראות שנמנעו מלתרגם (ד' הנשקה), על הגניזה הקהירית ועולם התפילה (ש"ק רייף),
ועל מצב הגוף בשעת קריאת שמע (י' תא-שמע).
בחלק הלועזי מאמר על משמעותה של קריאת שמע (ר' קימלמן), ועל הברכה "שלא עשני אשה" (י' תבורי).
הקובץ כולל גם רשימה מקיפה של מאמרים על בית הכנסת בעבר ובהווה. אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ט  י  יא  יג