המהפכה וטראנספורמאציה של חברות : מחקר השוואתי של ציביליזאציות

המהפכה וטראנספורמאציה של חברות : מחקר השוואתי של ציביליזאציות

מחבר: שמואל נח אייזנשטדט
שנת ההוצאה: תשמ"ד - 1984
מילות מפתח: היסטוריה חברתית; מהפכות ומהפכנים; חברות רב-לאומיות; סוציולוגיה של ההיסטוריה; הסטוריה חברתית; מהפכנים; מהפכה; חברות בינלאומיות; חברה רב-לאומית; תאגיד רב-לאומי; תאגיד רב לאומי; חברה רב לאומית; חברה בינלאומית; חברה בין-לאומית
בספר זה מוצעת גישה חדשה בחקר המהפכות, המשבצת אותו במסגרת השוואתית של מצבים היסטוריים וחברתיים.
הערכתן מחדש וניתוחן המעמיק של חברות מסורתיות, אימפריאליות ואימפריאליות-פיאודאליות, מודרניות וקרובות יותר בזמן, ושל חברות פאטרימוניאליות מראים שעלינו להפליג מעבר ל'סיבות' המסורתיות של מהפכה כדי להגיע לידי  הבנה מלאה של החיזיון, שתמורות מהפכניות מתחוללות בציביליזאציות מסוימות ולא באחרות. אל הספר
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  13