מדד הדמוקרטיה הישראלית 2010

מדד הדמוקרטיה הישראלית 2010

מחבר: אשר אריאן, יובל לבל, מיכאל פיליפוב, הילה צבן, אנה קנפלמן והרמן תמר
שנת ההוצאה: 2010
מילות מפתח: דמוקרטיה; שלטון עם
"מדד הדמוקרטיה הישראלית 2010"
תקציר חלק ראשון:
מדד הדמוקרטיה 2010 חלק זה בוחן את מצב הדמוקרטיה הישראלית לפי שורה של מדדים כמותיים מוכרים בתחום. התכונות הבאות לידי ביטוי במדדים נבחנו על פי שני צירי השוואה: האחד — איכות התפקוד והביצוע של ישראל בהשוואה ל35- דמוקרטיות אחרות בעולם; והאחר — ביצועי ישראל בעבר ובהווה. כבכל שנה, גם במדד 2010 ריכזנו את הנתונים מילולית וגרפית כדי להצביע על המגמות הכלליות — שיפור, הרעה או חוסר שינוי במצבה של ישראל בהשוואה למדינות אחרות לעומת העבר. ב2010– עודכנו 19 מדדים מתוך 37 מדדים הנכללים במדד הדמוקרטיה
תקציר חלק שני:
חלק זה מציג ומנתח ממצאים של סקר דעת קהל ( מדגם כלל מרואיינים יהודים וערבים ) שנערך במרס 2010 והתמקד בהערכות ובעמדות של הציבור כלפי מימוש הדמוקרטיה בישראל, מידת התמיכה בה ושביעות הרצון ממנה. המטרה בחלק זה של המדד היא לאמוד את עמדות הציבור בישראל בנוגע למגוון ערכים דמוקרטיים ולבחון את הערכותיו באשר לתפקוד הדמוקרטיה בישראל בהשוואה למדידות קודמות בשנים 2009 - 2003. בצד התמיכה הרחבה בטענה שישראל חייבת להישאר מדינה דמוקרטית, הציבור הישראלי נוטה לאפיין את הדמוקרטיה הישראלית כמשטר חלש ולא יעיל. הפתרון המועדף הוא שלטון ריכוזי יותר. רוב המשיבים בסקר ( 60 % ) מעריכים את היתרונות שיש בשלטון אוטוריטרי ובמנהיגות חזקה, הפותרים ( בעיניהם ) בעיות ביעילות . אל הספר
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

עמודים:
1  2  3  5  7  9  10  11  12  13  15