החי והצומח של ארץ-ישראל : אנציקלופדיה שימושית מאויירת - כרך 2 – חסרי חוליות יבשתיים

החי והצומח של ארץ-ישראל : אנציקלופדיה שימושית מאויירת - כרך 2 – חסרי חוליות יבשתיים

מחבר:
שנת ההוצאה: 1985
מילות מפתח: פרוקי רגלים; חסרי-חוליות; פרוקי רגליים; פרוקי-רגלים; פרוקי-רגליים; חסרי חוליות
שנים עשר הכרכים של האנציקלופדיה "החי והצומח" עוסקים בבעלי ה־חיים ובצמחים של ארץ ישראל מנקודה ראוה ביולוגית־אקולוגיה, באורחות חייהם ובמקומות חיותם. מבנה האנציקלופדיה הוא נושאי: כל כרך מוקדש לקבוצה אחת של צמחים או בעלי־ חיים )למעט ברך המבוא, וברך אחד, המוקדש לצמחים ובעלי חיים במשק האדם). המיוחד באנציקלופדיה זו - שכל ערכיה נכתבו במיוחד בידי חוקרים ישראלים, שלמדו והכירו אה הצמחים ובעלי ה־חיים במקום גידולם הטבעי, או במעבדה ובגן. כל הכותבים והעורכים הם בני־ סמכא. איש איש במקצועו והדבר מבטיח לקורא וללומד את מיטב הממצאים של המחקר שנצטבר עד כה על הטבע בארץ. אל הספר
תוכן הספר:
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12