מיתוס מול מציאות - מלחמת יום הכיפורים : כשלונות ולקחים

מיתוס מול מציאות - מלחמת יום הכיפורים : כשלונות ולקחים

מחבר: אלי זעירא
שנת ההוצאה: 2004
מילות מפתח: מלחמת יום הכיפורים; ועדת אגרנט; היסטוריה צבאית; מלחמת יום הדין; מלחמת יום כיפור; מלחמת יום-כיפור; מלחמת 73; מלחמת שבעים ושלוש; ועדת אגרנאט; ועדת אגראנט; ועדת אגראנאט; הסטוריה צבאית; צבא - היסטוריה; צבא - הסטוריה
יש בספר זה ביקורת נוקבת כלפי שרים ומפקדי צבא. ביקורת זו כולה מבוססת על מיסמכים והוכחות בכתב. הערכות המצב של ממלאי התפקידים המרכזיים במערכת הבטחון בשנת 1973, שיקוליהם והחלטותיהם בקשר לביטחונה של מדינת ישראל, מתוארים בספר זה על-פי מסמכים רשמיים. אותן עובדות שמטעמים בטחוניים מנעתי עצמי מלהוכיחן במיסמכים, לא העליתי על הכתב. ואולם, יש חשיבות עליונה להצגת הדברים כפי שהיו באמת בפני העם. חשיפת השיקולים וההחלטות של מנהיגי המדינה והצבא הא יסוד מוסד בכל מישטר דמוקרטי. לא ייתכן לקיים את הצדק ואת אמון העם במנהיגיו, במישטר שבו ההנהגה יכולה להתחמק מאחריות להחלטותיה תחת מסווה של סודיות.
מלחמת יום-הכיפורים היתה עימות בין מדינות ערביות לבין ישראל. עימות כזה עלול לחזור על עצמו בעתיד, ובתנאים גרועים פי כמה מתנאי מלחמת יום-הכיפורים. משום כך יש ערך רב לנתוח אובייקטיבי של האירועים שקדמו למלחמה, או התחוללו תוך כדי מלחמה. אני מתכוון להוכיח בספר זה כי לפני המלחמה נעשו על-ידי ההנהגה מישגים אסטרטגיים חמורים ביותר. ניתוחם והבנת התהליכים שהובילו אליהם עשויים לשמש מנוף לפתיחת דיון רציני וגלוי-לב, בבעיות אסטרטגיות בעלות חשיבות לאומית. ספר זה נועד לכל אזרחי ישראל המתעניינים בבעיות בטחונה. אין הוא מכוון לאנשי צבא בלבד. לפיכך, כמה וכמה נושאים שיש בהם קושי מסויים עבור מי שאינו מצוי בסוגיות הצבאיות, חזרתי והסברתי אותם בכמה פרקים, ומזוויות-ראיה שונות. אנשי המקצוע ימצאו בזה כפילות, אך לשאר הקוראים סיפור זה מיועד, בראש ובראשונה, לדור שלחם במלחמת יום-הכיפורים. לדור זה מכוון המיתוס הלאומי, שתלה את קולר מחדלי המלחמה והתקופה שקדמה לה בצווארו של צה"ל בכלל ובמודיעין בפרט. עם חלוף השנים בגר דור זה והחכים. אמונתו במנהיגיו, במצביאיו ובשופטיו אינה עיוורת, ואני מקווה כי ראשו יהיה פתוח לבחינה צלולה ואובייקטיבית של העובדות המובאות בספר זה. אל הספר
תוכן הספר:
משכל (ידעות  ספרים)

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  13