זהותנו היהודית

זהותנו היהודית

מחבר: אנדרה נהר
שנת ההוצאה: תשנ"ד 1994
מילות מפתח: זהות יהודית; תודעה יהודית
זהותנו היהודית הוא ניתוח הבעיה היהודית, מחד, זהו ניתוח של ההיסטוריה מראשיתה ועד לציונות ועד בכלל. מאידך, המחבר ער לבעיות ההווה ומעורב בהן, ולכן בא להציע דרכים להבנה ולהתמודדות.
החיבור הוא גם מבוא בעל אופי דתי, תיאולוגי, אנטרופולוגי וסוציולוגי לתרבות ולהיסטוריה האנושית בכלל, וליחסי הגומלין הבעייתיים שלהן עם  היהדות והיהודי בפרט.
זוהי הגות פילוסופית שיש בה חזון, המתיחדת גם בקו שובה לב. ההתנסות הרוחנית, התרבותית והאישית של המחבר: עולמו, הוגי הדעות, יצירות ואירועים שגיבשו ועיצבו את השקפתו זוכים להבלטה, ובדרך זו הניסוחים המורכבים והמעמיקים מתעשרים ברענננות ובחום בלתי אמצעים. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים

עמודים:
א  ג  ד  ה  1  2  3  4  5  6  7