קולוניאליות והמצב הפוסטקולוניאלי

קולוניאליות והמצב הפוסטקולוניאלי

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ד - 2004
מילות מפתח: דיכוי; נאו-קולוניאליזם; מודרניזם; לאומיות; מדיניות ציונית; נאו קולוניאליזם; נאוקולוניאליזם; ניאו קולוניאליזם; ניאו-קולוניאליזם; ניאוקולוניאליזם; מודרניזציה; לאומנות; לאום
התיאוריה הפוסטקולוניאלית מתמקדת בהשפעת הניאוקולוניאליזם העכשווי, כמו גם ההיסטוריה הקולוניאלית, על המבנה החברתי, הכלכלי, התרבותי והפוליטי. היא מניחה שגם לאחר קריסתן של המדינות הקולוניאליות הקלאסיות ממשיכה הפרדיגמה הקולוניאלית לשמש גורם מרכזי בעיצוב התודעה המודרנית.
האנתולוגיה קולוניאליות והמצב הפוסטקולוניאלי מציגה עבודות תיאורטיות של מיטב ההוגים האנטי-קולוניאלים והפוסטקולוניאלים ומבררת את משמעותן בהקשר הישראלי. בחלק הראשון – טקסטים של פרנץ פאנון (מתוך עור שחור, מסֵכות לבנות); אלבר ממי (מתוך דיוקנו של הכובש והנכבש); אדוארד סעיד (מתוך תרבות ואימפריאליזם); הומי ק. באבא (מתוך שוּליוּת והתרבות בת-זמננו); וגיאטרי צ'קרוורטי ספיבק (מתוך מרקסיזם ופרשנות התרבות). בחלק השני – מאמרי מקור מאת מיטב הכותבים בישראל בשאלות של מרחב, אתניות, לאומיות, הגירה, היסטוריוגרפיה, דת ותרבות.
ספר חובה זה ניצב בצומת בין לימודי תרבות, כלכלה פוליטית, היסטוריה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פילוסופיה וגיאוגרפיה חברתית. אל הספר
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13