לקראת מהפכה חינוכית? : בעקבות כנס ון ליר לחינוך על יישום דוח דוברת

לקראת מהפכה חינוכית? : בעקבות כנס ון ליר לחינוך על יישום דוח דוברת

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ו - 2006
מילות מפתח: רפורמות בחינוך; מערכת החינוך; תכניות לימודים; הישגים בלימודים; רפורמות; חינוך - רפורמות; תוכנית לימודים; תוכנית-לימודים; תכנון לימודים; תיכנון לימודים; השגים בלימודים; כישלון בלימודים; הצלחה בלימודים; הישגים לימודיים
הספר לקראת מהפכה חינוכית? מציג ניתוח חדשני מזוויות ראייה מקוריות בנושא הרפורמות בחינוך ובוחן גם את היבטיהן ההיסטוריים. הספר התגבש בעקבות "כנס ון ליר לחינוך" שהתמקד בדוח דוברת.
האומנם מהפכה חינוכית?
המאמרים המגוונים בספר זה בוחנים לעומק כמה מהנחות היסוד שעליהן מושתת דוח דוברת ומעמידים בראי הביקורת את מארג המלצותיו המבקשות לשנות מן היסוד את כללי המשחק הנהוגים במערכת החינוך בישראל. הקורא מוזמן לדיון חדשני וביקורתי שיש בו כדי להעמיד את קברניטי מערכת החינוך ואת הציבור הרחב על מכלול הסיכויים לצד הסיכונים הטמונים בדוח דוברת.
המגוון המרתק של ההשקפות והדעות בספר לקראת מהפכה חינוכית? מעורר מחדש שיח ציבורי ומקצועי, המחייב המשך שיתוף פעולה בין העושים בכל החזיתות לטובת מערכת החינוך בישראל. בספר משתתפים 32 כותבים המייצגים קשת רחבה של מיטב המומחים מתחומים שונים, כמו כלכלה, חברה, פילוסופיה וחינוך, וביניהם חברים מתוך "כוח המשימה הלאומי לחינוך", בעלי תפקידים מרכזיים במערכת החינוך ופעילים במגזרי החינוך השונים. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13