המורה בין שליחות למקצוע

המורה בין שליחות למקצוע

מחבר:
שנת ההוצאה: תשנ"ו - 1995
מילות מפתח: מורים
השינויים העוברים על מערכת החינוך בארץ במישורים הערכי, הארגוני והטכנולוגי מחייבים חשיבה מחודשת על אודות מעמד המורה. אין ספק שתפקיד המורה עתיד להשתנות, אך הוא ימשיך בוודאי להיות עמוד-התווך של המערכת.
מטרת הקובץ היא לתרום לחשיבה מחודשת זו באמצעות בחינת גלגוליו של המורה - כמושג, כאישיות, כתפקיד - בעבר ובהווה, תוך הצבעה על מתח הבלתי-פוסק הקיים בין תפיסת ההוראה כשליחות, בשם אידיאל חברתי או לאומי, לבין תפיסתה כמקצוע המחייב עמדה באמות מידה אוניוורסליות. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13