חלופות בהערכת הישגים

חלופות בהערכת הישגים

מחבר: מנוחה בירנבוים
שנת ההוצאה: תשנ"ז - 1997
מילות מפתח: חינוך; מדידה והערכה; פדגוגיה; הערכה
העשור הנוכחי מאופיין במגוון רחב של כלים ושיטות להערכת הישגים, ביניהם מטלות ביצוע אותנטיות, תקליטים, תערוכות, יומנים, תצפיות, ראיונות, דיונים וכולי, חלקם מוכר יותר וחלקם מוכר פחות. אך הכרת הכלים אין בה כדי להבטיח שימוש נאות ויעיל בהם. לשם כך יש להבין את טבעה של תרבות ההערכה שכלים אלה מתאימים ליישום במסגרתה, ואת המאפיינים של תרבות ההוראה שתרבות ההערכה מעוגנת בה.
נושא זה נידון בהרחבה בחלקו הראשון של הספר. בהמשך מוצגים תפקידי ההערכה ויעדיה ומובאים פירוט של סוגי כלים מגוונים לאיסוף ראיות על הישגים, בלוויית הנחיות לפיתוח הכלים וניתוח התוצאות, וכן אמות-מידה להערכת איכות הכלים. הספר חותם בהצגת גורמי הטיה בהערכה ובצורך בהתאמתה.
הספר מיועד לעוסקים ולמתכשרים לעסוק בהערכת הישגים: מומחי מדידה והערכה, מורי מורים, מורים בכל מסגרות החינוך ופרחי-הוראה, וכן מפתחי תוכניות לימודים ואנשי מינהל ופיקוח. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13