חלוצים במבוך הפוליטי : התנועה הקיבוצית 1948-1927

חלוצים במבוך הפוליטי : התנועה הקיבוצית 1948-1927

מחבר: דוד זית
שנת ההוצאה: תשנ"ג - 1993
מילות מפתח: השומר הצעיר; התנועה הקיבוצית; הקיבוץ המאוחד; הקיבוץ המאחד
ספר זה עוסק במעורבותה של התנועה הקיבוצית בפוליטיקה של היישוב בארץ-ישראל בימי המנדט הבריטי, דהיינו בתקופה המכרעת של התגבשות החברה היישובית החדשה בארץ מצד אחד, ושל התגשמות האוטופיה בחברה הקיבוצית מצד שני. לפנינו ניתוח מעמיק של יחסי הגומלין המורכבים בין שתי החברות, כשהן נתונות בעצם תהליך התהוותן.
בנסיון להגיע לראייה אובייקטיבית ומאוזנת של העבר הקיבוצי, בעיניו של החוקר, איש הקיבוץ, מפנה דוד זית זרקור אל מידת ההשפעה שהיתה לגוף ערכי קטן כמו הקיבוץ על ציבור גדול בכור המהפכה הציונית. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ג  ד  ה  ו  ז  1  2  3  5