תמורות יישוביות בגליל התחתון המזרחי 1800 - 1978

תמורות יישוביות בגליל התחתון המזרחי 1800 - 1978

מחבר: אריה ביתן
שנת ההוצאה: 1982
מילות מפתח: אוכלוסייה יהודית; אוכלוסייה ערבית; גליל תחתון; אוכלוסיה יהודית; דמוגרפיה יהודית
ספר זה עניינו בתמורות ההתיישבות ושימושי הקרקע בגליל התחתון המזרחי מראשית המאה הי"ט ועד ימינו; הוא עוסק בשינויים ובהתפתחויות שאירעו בחבל-ארץ זה במשך קרוב למאה ושמונים השנים האחרונות.
המטרה בספר זה היא לעקוב אחר התפתחות אוכלוסייתו של חבל-ארץ זה וחקלאותו, הן אצל הערבים והן אצל היהודים, לבדוק את מכלול הגורמים הפיסיים והחברתיים, לבחון את חשיבותם ואת השפעתם על התמורות שחלו בנוף התרבותי של האיזור ועל טיבה המיוחד של התפתחותו החקלאית וההתיישבותית. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881, מדינת ישראל, צפון
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ג  ה  ו  ז  1  2  3  4  6  7