יהודים חדשים יהודים ישנים

יהודים חדשים יהודים ישנים

מחבר: אניטה שפירא
שנת ההוצאה: תשנ"ז-1997
מילות מפתח: זהות ישראלית; זהות יהודית; תודעה יהודית
החוט המקשר בין המאמרים שהובאו בקובץ הוא הנסיון לבחון בעיות של זהות: זהות של היחיד, זהות של הקולקטיב ומערכת היחסים ביניהם. הדיונים, כל אחד על פי דרכו ומוקד עניינו, מבקשים להעמיד רקע היסטורי לסוגיות שהחברה הישראלית מתלבטת בהן בשנים האחרונות. "שואה", "תקומה", הזיכרון הקולקטיבי והשתקפותו בהיסטוריוגרפיה - ועוד מושגים ומיתוסים של השיח המקובל במקומותינו - מוארים על רקע תהליכי ההתפתחות שלהם. אניטה שפירא שוב אינה יכולה להצמד לתפישות מקובעות המתעלמות מן הדינמיקה של התגבשות ההכרה הלאומית הישראלית. בעידן המעלה על נס את קדימות האינטרסים של הפרט על פני אלה של הכלל, נדחה גם הצורך בבניינה של זהות קולקטיבית. זהויות המישנה, העדפת הריבוי על פני הקונצנזוס, יוצרים מוקדי מישנה המתעמתים על זכותם להישמע. אל הספר
תוכן הספר:
עם עובד

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  12  13