היסטוריה ואידאולוגיה במקרא

היסטוריה ואידאולוגיה במקרא

מחבר: יאירה אמית
שנת ההוצאה: תשנ"ח;1997
מילות מפתח: היסטוריוגרפיה מקראית; הסטוריוגרפיה מקראית; תנ"ך - היסטוריוגרפיה; תנ"ך - הסטוריוגרפיה
ידוע לכל כי להיסטוריה ולספרות ההיסטוריוגרפית חשיבות רבה בתרבות היהודית. מטרתו של ספר זה היא לעמוד על התופעה ולהבהירה באמצעות שאלות כמו: מתי החלו לתעד את ההיסטוריה בישראל? מי היה אחראי למפעל ההיסטוריוגרפי? מתי נכתבו הספרים ההיסטוריים ואלו אידיאולוגיות הם משקפים? האם ההיסטוריוגרפיה המקראית מהימנה וניתן באמצעותה לשחזר את העברי מדוע מצאו לנכון לשלב אמצעים אמנותיים לעיצוב ההיסטוריוגרפיה המקראית? אל הספר
נושא/נושאים: , העת העתיקה
תוכן הספר:
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14