זכויות אדם בישראל

זכויות אדם בישראל

מחבר: רות גביזון
שנת ההוצאה: תשנ"ד, 1994
מילות מפתח: זכויות הפרט; זכויות האדם; זכויות האזרח; Human Rights
במדינת ישראל קיים שילוב מעניין בין הבעיות האוניברסליות של זכויות אדם, הנובעות מנטיית רשויות להעדיף אינטרסים של הכלל על זכויות הפרט (כגון אלימות משטרה כלפי חשודים), לבין בעיות המיוחדות לישראל (כגון היותה מדינה יהודית על כל המשתמע מכך). האידיאל של זכויות האדם ומקומו במערכות החיים והחברה בישראל אינו מאבד את מרכזיותו וחשיבותו, נהפוך הוא. אחד התהליכים החשובים אצלנו הינו ההסכמה הגוברת למחויבותה של ישראל לזכויות אדם. המחלוקת הינה בשאלה, מה מתחייב מהסכמה כזאת. על רקע זה יהיו הבנה של הרקע הכללי של המחויבות הזאת ודפוסי הטיעון המקובלים לגבי זיהוי פגיעות, מוצדקות ובלתי מוצדקות, בזכויות האדם חלק חיוני מיכולתו של אדם בישראל להתמודד עם דמות החברה שבה הוא חי. אל הספר
תוכן הספר:
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13