ימי בית חשמונאי : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

ימי בית חשמונאי : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

מחבר:
שנת ההוצאה: 1995;תשנ"ו
מילות מפתח: חנוכה; חשמונאים; חנכה; בית חשמונאי; מכבים; מקבים
תקופת החשמונאים כוללת הן את המרד נגד השלטון הסלווקי, והן את כינון המדינה החשמונאית העצמאית. שני פרקים אלה, הגם שניתן להסבירם כתופעות אופייניות לנסיבות זמנם - עת המזרח התעורר והתקומם נגד השליטה ההלניסטית - נושאים סממנים ייחודיים, שמעטים דוגמתם בתולדות העמים. תקופת החשמונאים בולטת בייחודה גם בתולדות ישראל והיא כמובן שלב חשוב ברצף ההיסטורי של ימי הבית השני.
לשני פנים אלו של תקופת החשמונאים מוקדש קובץ מאמרים זה, התשעה עשר במניין בסדרת 'עידן'.
בספר שש חטיבות:הראשונה עוסקת בגזירות הדת ובמרד החשמונאים. השנייה מציגה את המדינה החשמונאית, על תולדותיה, השתלבותה בעולם ההלניסטי, התמודדותה עם היוונות ועם שכניה שבערים ההלניסטיות, וזיקתה ליהודי התפוצות. השלישית עיסוקה בספרות התקופה ובחיי הרוח, הדת והחברה של החשמונאים. הרביעית מאירה את תרומתם של החשמונאים בתחומי התרבות החומרית, כפי שהיא משתקפת בממצאים הארכיאולוגיים של התקופה. החמישית בוחנת כיצד השתקפו החשמונאים בעיני הדורות שלאחריהם: בספרות חז"ל, בספרות היהודית ובאמנות של ימי הביניים, ובספרות העברית החדשה. האחרונה מוקדשת לחג החנוכה, חגם של החשמונאים שנקבע מאז לדורות. אל הספר
נושא/נושאים: , בית שני, משנה ותלמוד
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238