עין בעין משנתו של הרב צבי יהודה קוק

עין בעין משנתו של הרב צבי יהודה קוק

מחבר: חגי שטמלר
שנת ההוצאה: 2020
מילות מפתח: קוק, צבי יהודה הכהן; הרב צבי יהודה הכהן קוק
בספר עין בעין מוצגת לראשונה הגותו של הרצי"ה כמשנה שיטתית ועצמאית, ועל כן זהו כלי עבודה ראשון במעלה לכל מי שמבקש להתחקות על משנת הרצי"ה, הן בין כותלי בית המדרש הן בעולם המחקר. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
תבונות

עמודים:
1  2  3  4  6  7  8  11  12  13