המקרו - כלכלה של ישראל

המקרו - כלכלה של ישראל

מחבר: יורם מישר
שנת ההוצאה: 2009
מילות מפתח: ישראל; מקרו-כלכלה; Israel; מדינת ישראל
ספר זה מציג את עקרונות היסוד של המקרו־כלכלה ואת יישומם במשק הישראלי. אין זה ספר לימוד בלבד. הקורא ימצא בו דיון עדכני וברמה גבוהה במרבית השאלות המקרו־כלכליות החשובות בעולמנו, ובכלל זה בשאלות על מקורות הצמיחה הכלכלית, על דרך תפקודו של שוק ההון, על הגורמים לאינפלציה ולאבטלה, וכן על משברים בינלאומיים חשובים, כמו זה שפקד את מדינות דרום מזרח אסיה ב־ 1998 , כמו זה שפקד את ארגנטינה ב־ 2001 , ואף דיון במשבר הנוכחי שפוקד את ארה“ב ב־ 2008-2007 ועתיד להשפיע על מדינות העולם כולו. אל הספר
נושא/נושאים: , כלכלה, ביטחון וכלכלה
תוכן הספר:
פרדס הוצאה לאור בע"מ

עמודים:
1  2  3  4  5  6  8  10  11  12  14