חינוך לאמנות: אסתטיקה ואתיקה

חינוך לאמנות: אסתטיקה ואתיקה

מחבר:
שנת ההוצאה: 2017
מילות מפתח: ישראל; חינוך לאמנות; Israel; מדינת ישראל
הספר שלפנינו מספק מענה דחוף, עשיר ומאתגר לפער הבלתי נסבל במערכת החינוך הישראלית בין ההכרה שהחינוך לאמנות הוא יסוד מרכזי בפיתוח אישיות הצעירים ובהתחדשות התרבות לבין השוליות הנידחת שהוא זוכה לה בפועל במכלול תכנית הלימודים. המאמרים הנכללים בספר מלמדים על חשיבות החינוך לאמנות דרך הדגשת הזיקה שבין התפתחות אסתטית להתפתחות אתית ולהיבטים החברתיים של העשייה האמנותית. הספר פותח בדיון ממבט-על בשאלת מקומן של האמנויות במערכת החינוך, ובהמשכו מציע דרכים מעשיות לשילובן במערכות החינוך בבתי-הספר ובמכללות לחינוך. אל הספר
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת

עמודים:
1  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14