עבר בסערה : מחלוקות על סוגיות היסטוריות בישראל

עבר בסערה : מחלוקות על סוגיות היסטוריות בישראל

מחבר: אייל נווה
שנת ההוצאה: 2017
מילות מפתח: ציונות; הוראת היסטוריה; פוסט-ציונות; הסטוריוגרפיה ציונית; הוראת הסטוריה; הוראה היסטוריה
בשנים האחרונות נשחק מעמדו של הנרטיב הציוני. גילויים חדשים על העבר וביקורות המציירות אותו כהבניה שנועדה לשמר את ההגמוניה של קבוצה חברתית שלטת, קוראים תיגר על ראייתו כאמת היסטורית בלעדית. מערכת החינוך אינה יכולה עוד להתעלם מהשיח הגועש בשאלת הנרטיב ונאלצת להתמודד עם התקפות כלפיו הן מצד חוגים אקדמיים המתויגים "פוסט־ציוניים" והן מצד הממסד הפוליטי. הספר עבר בסערה דן במחלוקות על העבר בישראל ואף בוחן אותן לנוכח ויכוחים דומים המתנהלים בעולם. לעומת הסוברים שיש לטשטש אותן בפתרונות מאולצים, מציע המחבר לרתום אותן לטיפוח תפיסת עבר מרובת פרספקטיבות. אל הספר
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14