מעמד אישי ומגדר : נשים פלסטיניות בישראל

מעמד אישי ומגדר : נשים פלסטיניות בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: 2017
מילות מפתח: ישראל; מעמד האישה; ערבים בישראל; מגדר; נשים פלשתינאיות; Israel; מדינת ישראל; שוויון בין המינים; שיוויון בין המינים; מעמד האשה; מעמד הנשים; שיויון בין המינים; זכויות נשים; ערביי ישראל; ערבים; המגזר הערבי בישראל; מיגדר; ג'נדר; ז'אנדר; ז'אנר; נשים פלסטיניות
ספר זה מבקש להציג תמונה בין־תחומית של סוגיות המעמד האישי והמגדר, מתוך התמקדות בנשים הפלסטיניות אזרחיות ישראל. את המאמרים בספר כתבו סוציולוגים, משפטנים וחוקרי המזרח התיכון, והם עומדים על הזיקה בין מעמד הפלסטינים בישראל ליחס המדינה כלפיהם, ולהשלכותיו של יחס זה על מעמד הנשים במערכת המשפט לענייני משפחה בפרט, ועל מעמד האישה בחברה בכלל. הספר עוסק במשולש היחסים בין נשים פלסטיניות בישראל, מערכת המשפט הדתית ומערכת המשפט האזרחית כחלק ממבט פוליטי, חברתי ופמיניסטי רחב יותר על החברה הפלסטינית, על יחסי פלסטינים־מדינה וגם על יחסי מגדר בישראל. אל הספר
תוכן הספר:
פרדס הוצאה לאור בע"מ

עמודים:
1  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14