הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק - הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ׳יק : כרך ג - התפילה כחוויה

הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק - הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ׳יק : כרך ג - התפילה כחוויה

מחבר: דב שוורץ
שנת ההוצאה: 2015
מילות מפתח: פילוסופיה יהודית; סולובייצ'יק, יוסף דב הלוי; תפילה (יהדות); פילוסופיה; מחשבת ישראל; מחשבת-ישראל; תיאולוגיה יהודית; תיאולוגיה; סולובייצ'יק, יוסף דב ה.; סולובייצ'יק, יוסף ד. הלוי; סולובייצ'יק, י. דב הלוי; סולובייצ'יק, י. ד. הלוי; סולובייצ'יק, י. ד. ה.; סולובייצ'יק, י.ד.ה.; סולובייציק, יוסף דב הלוי; הרב דוב יוסף; הרב דב יוסף; סולובייצ'יק; סולוביצ'יק; סולובצ'יק; הרב יוסף דב סולובייצ'יק; תפילות
ספר זה, השלישי במניין הכרכים פרי עטו של פרופ' דב שוורץ העוסקים בהגותו של הרב סולובייצ'יק, מוקדש לדיוניו על התפילה. הרב סולובייצ'יק הציג יריעה תודעתית וחווייתית רחבה של התפילה. יריעה זו מתפרסת הן במונחים פנומנולוגיים הן במונחים אקזיסטנציאליסטיים. חוויית התפילה מוליכה את התודעה הדתית מן המשבר הקיומי אל הדבקות באלוהות. העיונים והלבטים בסוגיית התפילה הניעו את הרב סולובייצ'יק לחתור לתובנות ולאופקים חדשים. במוקד הדיון בכרך זה קריאה שיטתית בחיבורי הרב סולובייצ'יק העוסקים בתודעת התפילה. בחלקו הראשון של הכרך מנותח החיבור "עבודה שבלב", ובחלקו השני – המאמר "רעיונות על התפילה" ומאמרים נוספים. הספר מתחקה אחר בניין תודעת התפילה שלב אחר שלב עד לבשלות. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
א  1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12