מרקם לשונות היהודים בצפון אפריקה

מרקם לשונות היהודים בצפון אפריקה

מחבר: אהרן ממן
שנת ההוצאה: 2014
מילות מפתח: בלשנות; סוציולינגוויסטיקה; שפה ערבית-יהודית; סוציולינגויסטיקה
המרקם הלשוני בפיהם של יהודי צפון אפריקה הוא תוצאה של המגעים בין הלשונות שדוברו שם בזמנים שונים – הברברית, הלטינית, הערבית, הספרדית, הפורטוגזית והצרפתית – והמרכיב העברי-הארמי. המרקם הססגוני המרתק הזה הוא נושא הדיון של הספר. בספר מתפרסמים שלושה עשר מאמרים, מהם היסטוריים ומתודולוגיים, ומהם טקסטואליים ולשוניים, המצטרפים למסכת אחת. בין היתר, נידונות בספר השאלות האלה: היצירתיות הדינמית של הדוברים, עתיד המוגרבית היהודית; לשון השרח בהגדה של פסח ובתרגום מדרש עשרת הדיברות נוסח צפרו; ניתוח גיזרוני של המילה "מימונה" וביאורה גם על פי מנהגי החג; בחינת המרכיב העברי במוגרבית וזיהויו, ערכו כערוץ למסירת עברית חיה כל ימי הגלות, ולשונות ה"ברכה" בלשונות יהודים אחדות; ומסורת הכתיבה לפי שש איגרות מליציות מופתיות של חכמי מרוקו במאה התשע עשרה. בגין הלקח הכללי, הבלשני והתרבותי, הספר מיועד גם למי שאינם שולטים במוגרבית. אל הספר
נושא/נושאים: , בלשנות ושפות
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ח  ט  י  יא  יב