חינוך לחברה של תרבות ודעת : תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן - המלצות להתאמת מערכת החינוך בישראל למאה ה-2

חינוך לחברה של תרבות ודעת : תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן - המלצות להתאמת מערכת החינוך בישראל למאה ה-2

מחבר: עפרה ברנדס ועמנואל שטראוס
שנת ההוצאה: 2013
מילות מפתח: חינוך; ישראל; חינוך לערכים; פדגוגיה; Israel; מדינת ישראל; חינוך הומניסטי; חינוך מוסרי; ערכים (חינוך)
מסמך מסכם של ועדת המומחים לנושא מחקר מתווה דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש הכולל את המלצות הוועדה להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21.
בשנת 2011 , במענה לפנייתו של מנכ״ל משרד החינוך דאז, ד״ר שמשון שושני, הוקמה ועדת מומחים שתעסוק באפשרויות לארגן את מערכת החינוך בישראל באופן מחודש ומותאם ליכולות ולדרישות שהמאה ה 21- מעמידה לפני המערכת. בפגישתה עם הוועדה בשנת 2012 נתנה המנכ״לית, גב׳ דלית שטאובר (שהחליפה את ד״ר שושני), משנה תוקף לנחיצותה של בדיקת האתגרים החינוכיים לאור השינויים העכשוויים והצפויים בחברה הישראלית. הוועדה קיבלה על עצמה לסקור ידע מחקרי שהצטבר בַּתחום בארץ ובעולם ולהגיש המלצות בנושא. הוועדה, בראשותו של פרופ׳ (אמריטוס) מנחם יערי מהאוניברסיטה העברית בירושלים, נשיא (אמריטוס) של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, החלה את עבודתה בסתיו תש״ע (ראשית 2011 ), במסגרת היזמה למחקר יישומי בחינוך של האקדמיה למדעים. הוועדה למדה מיום עיון, מפגשים, סיורים ודיונים שקיימה, מעדויות של מומחים שונים, מסקירות מצב וסקירות מדעיות שהזמינה ומאיסוף וניתוח של חומר אמפירי נוסף. בתום דיוניה גיבשה הוועדה מסמך מסכם המציג תמונה של תמורות שחלו בחברה הישראלית בשלהי המאה הקודמת ובראשית המאה הנוכחית. המסמך בוחן השלכות של תמורות אלו על מטרות מערכת החינוך וארגונה, ומציג את המלצות הוועדה המתייחסות לתמורות ולהשלכותיהן. בכל התחומים הללו מסתמכת הוועדה על ידע מחקרי-אמפירי שהצטבר בנושא התמורות ובסוגיית ההתייחסויות האפשריות והראויות לתמורות אלו. אל הספר
תוכן הספר:
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  יא  יב  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
14  15  16  17  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  
40  41  42  43  44  45  46  47  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  
66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  
91  92  93  94  95  96  97  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  
117  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  
143  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  
169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  A