מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית : מנח מנח רביע

מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית : מנח מנח רביע

מחבר: שמא יהודה פרידמן
שנת ההוצאה: 2014
מילות מפתח: תלמוד בבלי; ספרות חז"ל; שפה עברית; חז"ל; עברית; שפות; ידיעת הלשון העברית; לשון עברית; לשונות
החיבור הזה עוסק בענייני לשון ובענייני מינוח בספרות התלמוד, בשורה ארוכה של בירורים. בספר ארבעה שערים. הראשון, "תעלומות עולם", מציע עשרים ושבעה בירורים, וצורפו להם שלושה נספחים. השער השני עוסק בבירור תורת השטרות בתלמוד בחמישה־עשר בירורים, ועמם שלושה נספחים. השער השלישי מביא חמישה־עשר בירורים בחקירת המונח "בריבי" ונספח אחד. השער הרביעי מוקדש לעיון במונח "סתימתאה" בשבעה עיונים וחותם אותם נספח אחד. צד משותף לארבעת הבירורים המקיפים לפרקיהם ולנספחיהם - מדובר בעיונים הרואים אור לראשונה בחיבור הזה בידי אחד מחשובי חוקרי התלמוד, נוסחותיו ולשונו בדור הזה. אל הספר
תוכן הספר:
האקדמיה ללשון העברית

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ז  ח  ט  יא  יב  יג