טקסטים גרפיים : כלים לטיפוח האוריינות של ילדי הגן

טקסטים גרפיים : כלים לטיפוח האוריינות של ילדי הגן

מחבר: חוה תובל ועינת גוברמן
שנת ההוצאה: 2013
מילות מפתח: אוריינות חזותית; חינוך בגיל הרך; אורינות חזותית; הגיל הרך (חינוך)
טקסטים גרפיים – איורים, תצלומים, צלמיות, לוחות זמן, ועוד – מהווים חלק חשוב מהסביבה שבה אנו חיים. הם מופיעים הן כטקסטים עצמאיים, והן כטקסטים המשולבים בשפה הכתובה והמדוברת: בטלוויזיה, במחשב, בשילוט חוצות, בעולם האקדמי ועוד. למרות זאת, הם לא זכו לתשומת הלב הראויה מצדם של מערכת החינוך ועולם המחקר.
מטרתו של ספר זה היא להסב את תשומת לבם של מחנכים, מכשירי מורים וקובעי מדיניות אל התרומה הגלומה בטקסטים גרפיים לא-מילוליים לשם העצמתם של תהליכי למידה וחשיבה, הבעה ותקשורת. הספר מתמקד בתרומתם לילדים בגיל הרך, אך יש להדגיש כי תועלת רבה במיוחד עשויים להפיק גם בעלי צרכים מיוחדים, מהגרים ומבוגרים שלא זכו להשכלה פורמלית.
הגישה הפדגוגית המנחה ספר זה היא הגישה האקולוגית, הדוגלת בכך שלמידה וידע מתפתחים בהקשרים חברתיים, תרבותיים וחומריים מתוך עשייה משמעותית משותפת לבעלי רקע, יכולות או נקודות ראות שונים. בשעה שהמחנכים מסייעים לחניכיהם לפעול, הם מבהירים בהוראה מפורשת את התכנים או העקרונות הנלמדים.
כל פרק מפרקי הספר עומד בפני עצמו ומוקדש לסוג אחד של טקסט גרפי לא-מילולי. בכל פרק סקירה תיאורטית קצרה. לאחריה נדונה התפתחות של ההבנה והשימוש בטקסט הנסקר בקרב ילדים ותרומתו להם. כל פרק מסתיים ברעיונות לעבודה עם הטקסט המוצג בו, באופן שמאפשר לחוות את יתרונותיו ביחס למטרות שונות. חלק מהפעילויות המוצעות לילדי הגן יכולות להוות גם בסיס למחקר ולהערכת הלמידה של הילדים. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

עמודים:
1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13