מיעוטים במדינה יהודית : היבטים הלכתיים

מיעוטים במדינה יהודית : היבטים הלכתיים

מחבר: אליעזר חדד וידידיה צ' שטרן
שנת ההוצאה: 2010
מילות מפתח: ישראל; יהדות; גר תושב; הלכה; דת ומדינה; מיעוטים; Israel; מדינת ישראל; הדת היהודית; דת יהודית; שאלות ותשובות; דת ופוליטיקה; כפייה דתית; כפיה דתית; מדינה ודת
מחקר מדיניות 80: כרבע מאזרחי מדינת ישראל אינם יהודים. מחקר מדיניות זה בוחן את שאלת מעמדם מנקודת מבט הלכתית. האם על פי מקורות ההלכה אפשר להעניק להם שוויון זכויות מלא כמתחייב במדינה דמוקרטית? מהו מקומה של הזהות הלאומית הייחודית של בני המיעוטים במדינה יהודית?
המחקר מאתר בספרות ההלכה הקלסית שתי גישות להגדרת מעמד הנכרי הגר בקרב ישראל (המכונה "גר תושב"). גישה אחת מתנה את מתן הזכויות לנכרי בכך שיסכים לקבל עליו היטמעות חלקית בעם ישראל, שמשמעותה ויתור ממשי על זהותו הלאומית הייחודית; גישה שנייה מאפשרת לו לשמר את זהותו הלאומית אך אינה ממסדת את מעמדו בחוק. השינויים בנורמות הבין-לאומיות והקמת מדינת ישראל הציבו לפני חכמי ההלכה בדורנו אתגר חדש הקורא להם לבחון את ההיתכנות ההלכתית של מתן שוויון זכויות אזרחיות מלא לבני מיעוטים בלא שיוותרו על זהותם הלאומית הנפרדת. המחקר מתאר שישה מודלים הלכתיים שנוקטים חכמי ההלכה בדורנו שנדרשו לאתגר זה. אל הספר
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

עמודים:
1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13