הזכות לגירושין : גירושין ללא אשם במסורת היהודית

הזכות לגירושין : גירושין ללא אשם במסורת היהודית

מחבר: אבישלום וסטרייך
שנת ההוצאה: 2014
מילות מפתח: גירושין; הלכה; גירושים; גרושים; גרושין; שאלות ותשובות
בני זוג שנישאו כדת משה וישראל אך דרכם לא צלחה - האם ההלכה היהודית נותנת בידיהם את הכלים להיפרד; האם המסורת היהודית תומכת בגירושין חרף היעדר עילות מוגדרות ומוכרות; ובכלל, האם גירושין ללא אשם אפשריים על פי ההלכה היהודית? הספר בוחן מגוון כלים ועמדות במסורת היהודית כשעולה צורך בפירוד בין בני זוג במצבים שבהם אין עילת גירושין מוגדרת: כלים - הלכתיים-משפטיים, קרי כפיית גירושין או הפקעה למפרע של הקידושין; ועמדות - תאורטיות או מעשיות, כאלה שהוצעו בספרות המשפט העברי וכאלה שנהגו הלכה למעשה בהיסטוריה של העם היהודי. הדיון מתנהל מנקודת מבט יהודית פנימית, אך גם בזיקה לעולם המחשבה הליברלי ולעמדתו בשאלת הזכות לגירושין. לעיני הקורא נפרש מגוון עשיר של עמדות וגישות. יש בהן המצדיקות גירושין ללא אשם ויש השוללות; יש פרגמטיות ויש אידיאולוגיות; יש המעניקות כלים הלכתיים לפתרון ויש המשתמשות בדרכים פרשניות לשלילת הכלים הללו. וכך נפתח לפנינו שער לשיח מרתק המתקיים בתוך ההלכה גופא וכן בין ההלכה למה שחיצוני לה - שיח המקיים מפגש בין זכויות אדם, חברה והלכה בתחום הנוגע בליבת החיים של החברה היהודית.  (מעטפת אחורית). אל הספר
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  12  13