ספר הגירושין : לרב שמואל בן חפני גאון סורא

ספר הגירושין : לרב שמואל בן חפני גאון סורא

מחבר: י' צבי שטמפפר
שנת ההוצאה: תשס"ט - 2008
מילות מפתח: גירושין; פרשנות התלמוד; גירושים; גרושים; גרושין
"...ספר הגירושין הכיל במקורו חמישים וחמישה פרקים, כפי שעולה מדברי רב שמואל בפתיחתו לספר, שכן בסוף הפתיחה הוא מנה את כותרות הפרקים.
הצלחתי לשחזר את הכותרות של חמישים ואחד הפרקים הראשונים (לפירוט ראה להלן, במבוא, פרק ג).
מן החיבור גופו שרדו עשרים ואחד פרקים, מתוכם שלושה עשר באופן מלא או קרוב לכך, ואילו שמונה שרדו באופן חלקי בלבד: מספר שורות ואף פחות מכך. ארבעת הפרקים האחרונים של החיבור לא שרדו ואף איננו יודעים מה היו הנושאים שנדונו בהם.
אורך הפרקים אינו אחיד. יש פרקים שלמים שאורכם כמה שורות בכתב היד ואחרים שאורכם כמה עמודים, ועל כן קשה לדעת איזה חלק מן החיבור השלם הגיע לידינו..." יהודה צבי שטמפפר (מתוך: ראשית דבר).  אל הספר
תוכן הספר:
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ז  ח  1  2  3