עיקרים במשפט הפלילי העברי

עיקרים במשפט הפלילי העברי

מחבר: אהרן אנקר
שנת ההוצאה: 2007
מילות מפתח: הלכה; משפט עברי; משפט פלילי; שאלות ותשובות; עברות פליליות
הספר עוסק בשני היבטים של המשפט הפלילי העברי. החלק הראשון דן במבנהו. מטרתו לעשות סדר מושגי בין המערכות השונות, תוך פיתוח האפשרות לשלב ביניהן באופו שיתרום לשאלות המתעוררות במשפט הפלילי המודרני. החלק השני דן בארבע סוגיות של הגנות. הדיון בהן הוא עקרוני, מתוך מגמה להבין את היסודות של כל אחת ואחת. כל פרק מציע פתרון מן המשפט העברי לבעיה יסודית העולה במשפט המודרני. (מתוך המבוא). אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13