חכמי המשנה והתלמוד : הגותם פועלם ומנהיגותם

חכמי המשנה והתלמוד : הגותם פועלם ומנהיגותם

מחבר: משה בר
שנת ההוצאה: 2011
מילות מפתח: ארץ-ישראל; תקופת בית שני; תנאים; אמוראים; יהדות בבל; ארץ ישראל; א"י; אי; א.י.; א. י.; Land of Israel; תקופות; בית שני; בית 2
אסופת המאמרים המוגשת בזה כוללת חלק ממאמריו של פרופ’ משה בר ז"ל שנתפרסמו בחייו. במחקריו הוא דן בתולדות עם ישראל בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד בארץ ישראל ובבבל. הוא היה מחשובי החוקרים של תקופה זו ותרומתו רבה להבנת התהליכים ההיסטוריים בתקופה הנידונה. הנושאים המרכזיים שהעסיקו את פרופ’ בר במחקריו היו קשורים בחקר ההנהגה והחברה במרכזים היהודיים בארץ ישראל ובגולת בבל בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד. הוא דן גם בשאלות היסטוריות אחרות הנוגעות בתולדות התקופה. תרומתו המדעית רבת פנים היא, והוא סלל דרכים חדשות במחקר, תוך שהוא מסתמך על חוקרים שקדמו לו, ומשלב בעבודתו את תפיסתו החברתית המיוחדת. (מתוך גב הספר). אל הספר
נושא/נושאים: , בית שני, משנה ותלמוד
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
a  א  ב  ה  ו  ז  ח  ט  י  יא