מגדר בישראל (עיונים בתקומת ישראל) - מגדר בישראל - כרך ב

מגדר בישראל (עיונים בתקומת ישראל) - מגדר בישראל - כרך ב

מחבר:
שנת ההוצאה: תשע"א - 2011
מילות מפתח: נשים; מגדר; גברים; אישה; מיגדר; ג'נדר; ז'אנדר; ז'אנר
"מגדר בישראל" הוא קובץ המאמרים השישי בסדרת הנושא של כתב העת עיונים בתקומת ישראל.
הוא מצטרף לשורה הולכת ומתרחבת של מחקרים בנושא זה בעשרים השנים האחרונות.
הקובץ מציג מחקרים של חוקרים וחוקרות על נשים ונשיות, על גברים וגבריות ועל יחסי מגדר בחברה היישובית והישראלית. מחצית המאמרים שבספר עוסקים בשנות היישוב ומחציתם בשנות המדינה, ויחדיו הם יוצרים אספקלריה חדשה למאפייניה, לדרך עיצובה ולתולדותיה של החברה בישראל. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881, מדינת ישראל, מגדר
תוכן הספר:
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

עמודים:
א  ג  ד  ה  ו  ז  ח  443