קראו בכותר - קרדום : דו ירחון לידיעת הארץ - ירושלים ואתריה