קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - אומנים, מרפאים ועושי נפלאות בגליל