קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - קמיעות ברפואה העממית בקרב הבדווים בנגב