קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - "ובדמם הבוקר יעלה" : זיכרון והנצחה בישראל