קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - כרטיסי ה