קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - ארץ נולדת : 60 למדינת ישראל