קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - אילת : אדם, ים ומדבר