קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - הגליל  העליון המזרחי ורמת כורזים