קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - פרח בר במדבר : מסע ומסה במדבר יהודה