קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - עם הפנים אל הנגב - חלק ב