קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - ספר העליה לרגל לארץ-ישראל