קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - הגולן : סקר, תאור ומיפוי; פרסום ראשון