קראו בכותר - מגילת תענית : פרשיות בתולדות בית חשמונאי לאור משנה קדומה