קראו בכותר - הגיונות אמסטרדמיים : פונומונולוגיה של ההכרה