קראו בכותר - ספרות העדות על השואה כמקור היסטורי : ושלוש תגובות חסידיות בארצות השואה