קראו בכותר - פנקס ועד ארבע ארצות - כרך ראשון: שמ"א - תקנ"ב